Den offentliga förvaltningen ska stödja möjligheter till rymdrelaterad affärsverksamhet i Finland

arbets- och näringsministerietkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2018 9.48
Pressmeddelande

”År 2025 är Finland världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma här.” Denna vision är den ledande tanken i en slutrapport av en arbetsgrupp som behandlat utvecklingen av rymdrelaterad affärsverksamhet i Finland. Arbetsgruppen överlämnade rapporten till näringsminister Mika Lintilä och kommunikationsminister Anne Berner den 21 november 2018.

– Vi vill göra Finland till ett land som djärvt drar nytta av rymden och säkerställa att verksamheten i Finland växer och utvecklas. Företagen drar nytta av ett antal olika branscher, betonar näringsminister Mika Lintilä.

– Företag, forskare och förvaltning har redan vidtagit gemensamma åtgärder för att stödja affärsverksamhet inom rymdområdet: Business Finlands program New Space Economy och den företagsinkubator som Europeiska rymdorganisationen har grundat i Finland är exempel på sådana, fortsätter minister Lintilä.

– Tillämpningar som hänför sig till rymdområdet och som baserar sig på data förmedlade av satelliter har i snabb takt blivit vardag. Branschen öppnar nu möjligheter även för små aktörer vid sidan om förvaltningen och stora industriföretag, påminner kommunikationsminister Anne Berner.

– Den offentliga förvaltningens mål bör vara att möjliggöra förutsättningar för företagen att öppet producera och dra nytta av högkvalitativ rymddata för olika användningsändamål, fortsätter minister Berner.

Utöver visionen har arbetsgruppen i rapporten sammanställt en rad mål för företagens möjligheter till marknadstillträde, internationellt påverkansarbete, forskning och vidareutveckling av rymdförvaltningen fram till 2025 samt åtgärder för att nå dessa mål.

Den 16 mars 2018 tillsatte näringsminister Mika Lintilä och kommunikationsminister Anne Berner en arbetsgrupp för att bereda förslag till nya tillväxt- och sysselsättningsfrämjande åtgärder för Finlands rymdstrategi.

Ordförande för arbetsgruppen var direktör Riikka Heikinheimo från Finlands näringsliv. Arbetsgruppens övriga medlemmar var från arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, statsrådets kansli, Aalto-universitetet, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Meteorologiska institutet, Business Finland, Rolls Royce Oy, G2 Invest Oy och Reaktor Innovations Oy.

Arbetsgruppens slutrapport (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Maija Lönnqvist, jurist, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7105
Olli Lehtilä, överinspektör, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2106