Utrikesministrarna Haavisto och Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G

arbets- och näringsministerietkommunikationsministerietundervisnings- och kulturministerietutrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2023 12.07 | Publicerad på svenska 2.6.2023 kl. 12.10
Pressmeddelande

Utrikesminister Pekka Haavisto och Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G mellan Finland och Förenta staterna i Helsingfors den 2 juni. Uttalandet uttrycker en gemensam vilja att intensifiera samarbetet på de centrala forsknings- och utvecklingsområdena inom 6G och att öka interaktionen mellan finländska och amerikanska aktörer.

Bild: UM, Kimmo Räisänen

6G innebär en stor förändring jämfört med tidigare generationers trådlösa mobilteknik. Det som är typiskt för branschens utveckling är samspelet mellan vetenskaplig forskning, standardisering och kommersialisering.

”I utvecklingen av 6G är det också viktigt att den gemensamma värdegrunden och målen för hållbar utveckling uppnås både bilateralt och multilateralt. Det är utmärkt att Finland och Förenta staterna som partnerländer kan arbeta för dessa mål tillsammans”, säger utrikesminister Haavisto. 

Finland hör till de ledande länderna inom utvecklingen av 6G. Finland var det första landet som 2018 inledde ett brett 6G-forskningsprogram. Finlands kunnande inom 6G ger kommersiella och politiska möjligheter. För att kunna ha nytta av kompetensen krävs det internationellt samarbete.  

”6G är kärnan för Finlands framtida framgång, och samarbetet med Förenta staterna stärker vårt tekniska försprång. Jag är glad över de stora möjligheter som nu öppnar sig för forskning, utveckling och kommersialisering. De västliga demokratierna måste också visa samstämmighet i internationella forum när man beslutar om standarder och frekvenser”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Att underteckna uttalandet är en del av utrikesminister Blinkens program i Finland. Finlands och Förenta staternas samarbete inom teknik har intensifierats under de senaste åren. Ländernas avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete ger en bra grund för utvecklingen. Finland anser det vara viktigt att diskussionerna om tekniskt samarbete också mellan EU och Förenta staterna fortsätter bland annat i  handels- och teknikrådet mellan EU och Förenta staterna (TTC).

Uttalandet har beretts i nära samarbete av kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och utrikesministeriet. 

 

 

Mer information:

Ritva Hautanen, ledande sakkunnig, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 081

Martti Myllylä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 034

Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101

Annina Aalto, ansvarig tjänsteman, utrikesministeriet, tfn 0295 350 277