”Jag rör mig, alltså finns jag” – ny kampanj vill få oss att röra på oss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2018 9.10
Pressmeddelande
Bild: en cykel (LVM / Kitchen)
Bild: en cykel (LVM / Kitchen)

Låt personbilen stå och färdas i stället till fots eller med cykel, särskilt på korta distanser. Till detta sporrar kampanjen "Jag rör mig, alltså finns jag". Av alla de resor som är under en kilometer långa görs nästan en fjärdedel med personbil och av två-tre kilometer långa färder är bilresornas andel hela 60 procent. Kommunikationsministeriet stöder ökad gång och cykling även genom ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling.

- Om gång- och cykeltrafiken ökar förbättras energieffektiviteten i hela transportsystemet eftersom utsläppen från trafiken minskar. Dessutom har vardagsmotion i form av korta gång- och cykelresor en positiv effekt på vårt välbefinnande och på hela folkhälsan, säger kommunikationsminister Anne Berner.

I Finlands nationella energi- och klimatstrategi är målet att antalet gång- och cykelresor senast år 2030 ska ha ökat med 30 procent jämför med dagsläget. Minister Berner påminner att den ekonomiska nyttan av hälsofördelarna med gång och cykling är betydande i förhållande till kostnaderna för att främja dessa färdsätt.

- I fråga om folkhälsan bedöms det att om gång- och cykeltrafiken ökade med 20 procent skulle värdet på den totala hälsonyttan uppgå till ca 4 miljarder euro. Även med tanke på nationalekonomin är nyttan således stor. Dessutom är det roligt att gå och att cykla! konstaterar Berner.

Enligt en utredning av klimatpanelen i Finland kan vi genom att främja gång och cykling minska utsläppen med ca 0,3 miljoner ton före år 2030. Det totala målet för att minska utsläppen från trafiken och transporterna i Finland är 3,1 miljoner ton.

"Gör en god gärning för din hälsa och en miljögärning för oss alla"

Kampanjen körde igång den 4 maj inför den nationella cykelveckan. Den tvååriga kampanjen syns och hörs bland annat i radio, sociala medier och på olika evenemang. Till exempel på Instagram inleds en fototävling där huvudvinsten är en Jopo-cykel. På webbplatsen elamasimoottori.fi finns kampanjmaterial och information om hälsonyttan och miljöeffekterna av gång och cykling samt tips om hur du kommer igång för att "starta din livsmotor".

Kampanjen är uppmuntrande: "Gör en god gärning för din hälsa och en miljögärning för oss alla". Huvudarrangörer är kommunikationsministeriet, Trafikverket, Trafi, Cykelförbundet, nätverket Pyöräilykuntien verkosto och Trafikskyddet.

Kampanjmaterialet står fritt till förfogande för sammanslutningar och organisationer. Målet är att på bred bas locka statsförvaltningen och andra aktörer att främja gång och cykling. Av ministerierna deltar miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i kampanjen.

Gång och cykling för ett hållbart Finland

Att främja gång och cykling är också ett led i kommunikationsministeriets samhälleliga åtagande till förmån för hållbar utveckling. Ministeriet förbinder sig att främja gång och cykling genom att verkställa det principbeslut som statsrådet fattade i mars och åtgärderna i det program för att stödja verkställandet av principbeslutet som antogs i samband med det. Dessutom koordinerar ministeriet kampanjen "Jag rör mig, alltså finns jag".

Principbeslutet och främjandeprogrammet innehåller 31 åtgärder som siktar på att varaktigt öka andelen gång och cykling före år 2030.

Ministeriet förbinder sig också att i den utsträckning det är möjligt arbeta för att finansieringen av gång och cykling fördubblas under de kommande åren. Kommunikationsministeriet utmanar kommunerna, Trafikverket och Trafi att delta i verkställandet av programmet för att främja gång och cykling.

Ytterligare information

Saara Reinimäki, kommunikationschef, kommunikationsministeriet, tfn 050 303 3065

Anna Jokela, direktör för kommunikation och intressegruppsrelationer, Trafikverket, tfn 0400 439 955

Anne Berner