Kiuru: Mediestöd för nya digitala tjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2014 11.01 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Man börjar bevilja innovationsstöd till medier för utveckling av nya digitala tjänster som riktas till allmänheten i Finland.

Regeringen fattade på våren beslut om ett tidsbundet innovationsstöd till ett belopp på 30 miljoner euro, som delas ut under de kommande tre åren. Det är fråga om ett tillfälligt understöd under den övergångstid som pågår och målet är att mediebranschen i högre grad än tidigare ska övergå till den nya digitala eran. Stödet kommer att förvaltas av Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Enligt undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru är det i den nuvarande ekonomiska situationen tungt för såväl små som större företag att utveckla nya tjänster inom mediebranschen. Ju mindre aktör det är fråga om, desto mer sannolikt är det att den inte har tillräckliga resurser och kunskaper för att satsa på de utmaningar som digitaliseringen medför.

- Den enorma brytning som pågår inom mediebranschen förändrar kraftigt affärsverksamhetsmiljön inom branschen och förutsätter att branschen satsar stort på att förnya verksamheten. Det här vill vi stödja, säger Kiuru.

- Innovation skulle vara det viktigaste kriteriet för att beviljas stöd. Visserligen är innovation som kriterium i sig redan en mycket mångtydig term. Men man strävar inte efter att fastställa några strikta ramar, utan efter att möjliggöra olika, kreativa tjänster och lösningar inom mediebranschen, konstaterar Kiuru.

Syftet är inte att begränsa användningen av stödet till exempel till endast en viss medietyp eller en viss teknisk lösning. Stödet är teknologineutralt, dock så att projektet bör genomföras i en digital miljö.

Stödet kan beviljas för olika utvecklingsprojekt, till exempel för utveckling av nya produkter, tjänster, lösningar och produktionsmetoder. Syftet är att främja uppkomsten av nya tjänster och lösningar inom mediebranschen - särskilt sådana som riktar sig till finländare.

Ytterligare information

Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676
Elina Thorström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2393