Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kielto arvioitavaksi

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 21.12.2017 13.38
Uutinen
Nainen puhuu puhleimessa, lentokenttä (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Nainen puhuu puhleimessa, lentokenttä (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää tietoyhteiskuntakaaren muutostarpeita matkapuhelinliittymien markkinointikiellon ja teleyritysten maksuhäiriö- ja väärinkäytöstietojen käsittelyoikeuksien osalta.

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellolla on pyritty puuttumaan epäterveen kilpailun aiheuttamiin häiriöihin markkinoilla ja suojaamaan kuluttajia. Puhelinmarkkinointikiellon tarpeellisuuden arviointi on ajankohtainen, sillä sääntelyn voimassaolo päättyy 1. heinäkuuta 2018.

Tietoyhteiskuntakaaren arviointi on tarpeen myös siksi, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä teleyritysten oikeudet käsitellä väärinkäytös- ja maksuhäiriötietoja kaventuvat.

Tällä hetkellä teleyrityksillä on lupa käsitellä liittymien väärinkäytöksiin ja maksuhäiriöihin liittyviä tietoja ja antaa näitä tietoja toisilleen suojellakseen toisten käyttäjien ja oman liiketoiminnan etuja. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen (toukokuussa 2018) nykyinen toimintatapa ei ole enää mahdollinen. Tietojen käsittelyoikeuden ratkaiseminen edellyttää tietoyhteiskuntakaaren arvioinnin lisäksi myös luottotietojen rekisteröintiä ja käsittelyä koskevan lainsäädännön tarkastelua.

Arviomuistion lausuntojen määräaika on 19. tammikuuta 2018.