Mediatyöryhmälle runsaasti lausuntoja

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 15.10.2015 14.33
Uutinen
Mies katsoo televisiota (Kuva: Rodeo)
Mies katsoo televisiota (Kuva: Rodeo)

Mediamarkkinoiden tilaa ja tulevaisuutta käsittelevä työryhmä pyysi media-alan toimijoilta näkemyksiä toimialan kehittämiseksi. Lausuntoja tuli runsaasti ja ne ovat luettavissa ministeriön verkkopalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asetti 3. elokuuta 2015 työryhmän selvittämään ja arvioimaan kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia.

Työryhmä on käsitellyt media-alan yrityksiltä ja muilta tahoilta saamansa lausunnot ja kuullut suurta joukkoa alan keskeisiä toimijoita ja vaikuttajia. Lausuntoja toimitettiin yhteensä 29 kappaletta.

Työryhmän työ etenee annetun toimeksiannon puitteissa ja aikataulussa. Tarkoitus on saada työ jätettyä ministeri Bernerille hyvissä ajoin ennen vuoden loppua.

Työ tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa. Työryhmän puheenjohtaja pyytääkin olemaan häneen yhteydessä, mikäli jokin taho, joka ei ole ollut alkuperäisen lausuntopyynnön piirissä, haluaa lausunnon vielä antaa.

Lisätietoja ja yhteydenotot, työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki, p. 0400 536 172