EU:n jakeluinfra-asetusta täydentävä hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2024 13.55
Tiedote
Ihminen lataa sähköautoa ulkona parkkipaikalla
Sähköauton lataus parkkipaikalla Jyväskylässä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla säädettäisiin uusi laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Lausuntoja voi antaa 10.4.2024 saakka.

 Hallituksen esitysluonnoksen taustalla on kansallisesti täydentävää sääntelyä edellyttävä EU:n jakeluinfra-asetus. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan lainsäädännön uudistaminen oli osa Euroopan komission 14.7.2021 antamaa niin kutsuttua 55-valmiuspakettia.
 
Jakeluinfra-asetuksen tarkoituksena on varmistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin saatavuus ja yhteentoimivuus EU:n alueella sekä varmistaa, että käyttäjille on tarjolla kattavat tiedot ja käyttäjäystävälliset maksuvaihtoehdot.

Tavoitteena varmistaa jakeluinfra-asetuksen tehokas toimeenpano 

Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena on varmistaa jakeluinfra-asetuksen tehokas kansallinen toimeenpano ja saattaa kansallinen oikeustila vastaamaan EU-lainsäädäntöä. 
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Uudessa laissa säädettäisiin jakeluinfra-asetuksen vaatimuksia valvovasta kansallisesta viranomaisesta ja mahdollisista hallinnollisista seuraamuksista.
 
Valvonta ja mahdolliset seuraamukset koskevat kertalatauksen ja -tankkauksen saatavuutta, maksutapoja, hinnoittelua ja hinnan näyttämistä, infran teknisiä ominaisuuksia ja käyttäjille esitettäviä erinäisiä tietoja. Esitysluonnoksen mukaan jakeluinfra-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista valvoisi Liikenne- ja viestintävirasto.  
 
Jakeluinfra-asetus kumoaa voimassa olevan niin kutsutun jakeluinfradirektiivin, joka on kansallisesti pantu täytäntöön lailla liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (nk. jakeluinfralaki). Esitysluonnoksella ehdotetaan siten kansallisen jakeluinfralain kumoamista.
 
Lisäksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetussa laissa ja rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetussa laissa olevat viittaukset vanhentuvaan lainsäädäntöön päivitettäisiin viittauksiksi EU:n jakeluinfra-asetukseen.  
 
Jakeluinfra-asetus on EU:n asetuksena suoraan kaikissa jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetuksen soveltaminen alkaa 13.4.2024. 

Mitä seuraavaksi?

Lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta voi antaa 10.4.2024 asti. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. 

Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä.

Jakeluinfra-asetuksen soveltaminen alkaa 13.4.2024.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Laura Rantanen, laura.rantanen(at)gov.fi, p. 0295 342 175
 
erityisasiantuntija Emmi Simonen, emmi.simonen(at)gov.fi, p. 0295 342 108