Suomelle 10,9 miljoonaa euroa EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta liikennehankkeiden suunnitteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2021 13.20 | Julkaistu suomeksi 19.7.2021 klo 14.33
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)

Suomi menestyi EU:n rahoitushaussa. Kolmelle liikennehankkeelle myönnettiin EU:n CEF-rahoitusta yhteensä 10,9 miljoonaa euroa.

Rahoitusta saatiin pääradan yhteysvälin Tampere-Oulu-kehittämissuunnitteluun sekä Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentamissuunnitelmiin. Lisäksi tukea myönnettiin Turun Sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnitteluun.

Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 15.7.2021. Euroopan komissio myönsi rahoitusta yhteensä yli 240 miljoonaa euroa, josta vain koheesiomaille oli varattu lähes 60 miljoonaa euroa eli noin neljäsosa. Nyt myönnetty tuki on osa viimeistä vuosien 2014-2020 CEF-ohjelmakautta. Suomen saama tuen määrä on nyt päättyvällä CEF-kaudella yhteensä noin 262 miljoonaa euroa.

Euroopan komission myöntämän rahoituksen tavoitteena on edistää Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) investointeja. Haussa priorisoitiin selvitykset, jotka tähtäävät rakennustöiden aloitukseen vuosina 2021-2024 eli nyt alkavan uuden CEF-kauden (2021-2027) ensimmäisellä osuudella. Tuen saaminen edellyttää kansallista rahoitusta ja valtio on sitoutunut päätöksillään rahoittamaan valtion väyläverkolla olevia tuen saaneita liikennehankkeita.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan on erinomaista, että valtion hankkeille saatiin suunnitteluraha, joka kattaa puolet hankkeiden kustannuksista. Koko maan saavutettavuutta parantavat raidesuunnitelmat ovat saaneet aiempia vuosia paremmin ja säännöllisemmin EU-tukea.

- Jo tehtyjen suurten hankepäätösten myötä meillä on alkavalle CEF-kaudelle kohteita, jotka voivat käynnistyä ja menestyä tulevilla kierroksilla. Liikenne 12 -suunnitelma ohjaa entistä strategisemmin valmistautumaan tulevien vuosien CEF-hakuihin. Samalla hankkeet sijoittuvat entistä järjestelmällisemmin osaksi kokonaisuutta. On muistettava, että EU-tuki on vain lisä omille kansallisille investoinneillemme, joiden on oltava vaikuttavia ja tehokkaita, ministeri Harakka sanoo.

Rahoitusta raideliikenteelle ja satamahankkeelle

Tampere-Oulu-kehittämissuunnittelu

Yhteysvälin Tampere-Oulu kehittämissuunnitteluun myönnettiin CEF-tukea 2 500 000 euroa, eli puolet hankkeen 5 miljoonan euron suunnittelukustannuksista. Toimenpiteet kohdistuvat välityskyvyltään ongelmallisimmille osuuksille Tampere-Seinäjoki ja Ylivieska-Oulu. Kaksoisraideosuuksien rakentaminen välityskyvyltään ongelmallisimmille osuuksille lyhentää henkilöjunien ja erityisesti tavarajunien matka-aikoja ja parantaa Helsingin, ja Helsinki-Vantaan lentoaseman sekä satamien saavutettavuutta.

Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentamissuunnitelmat

Suunnitteluhankkeelle myönnettiin CEF-tukea 6 289 000 euroa ja sen tavoitteena on mahdollistaa Helsinki-Turku-välin henkilöliikenteen kasvu ja sen yhteensovittaminen tavaraliikenteen kanssa. Suunniteltavat investoinnit myös edesauttavat lähiliikenteen kehittämistä Turun seudulla. Projektissa laadittavat suunnitelmat mahdollistavat varsinaisten rakennustöiden aloittamisen vuoden 2021 aikana.

Turun sataman infrastruktuurin kehittämisen suunnittelu

Hankkeelle myönnettiin CEF-tukea 2 133 540 euroa ja siinä suunnitellaan useita Turun Sataman infrastruktuuria, logistiikkaa ja turvallisuutta kehittäviä toimenpiteitä vastaamaan kasvavaan kuljetustarpeeseen. Projektissa optimoidaan satamatoimintoja sujuvoittamalla liikennejärjestelyjä, uudistamalla turvallisuusjärjestelyjä ja parantamalla matkustaja-autolauttojen laitureita. Autokenttien liikenteenohjaus automatisoidaan. Laiturit suunnitellaan hyödyntämään uusinta teknologiaa, ml. automaattinen laiturikiinnitys ja maasähkövalmius. Lisäksi Turun kaupunki suunnittelee toimenpiteitä sataman liikenneyhteyksien kehittämiseksi ja sataman saavutettavuuden parantamiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Uusi Verkkojen Eurooppa -asetus eli CEF 2 -asetus hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysitunnossa 7.7.2021. Asetus tuli voimaan 14.7.2021. CEF-liikennekomitea hyväksyi kokouksessaan 15. heinäkuuta myös monivuotisen työohjelman CEF-kaudelle vuosille 2021-2023, joka täsmentää CEF-asetusta ja konkretisoi ohjelman toimeenpanoa. Ensimmäinen CEF-haku avataan syyskuussa 2021 ja se kestää tammikuuhun 2022.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 040 825 1255, Twitter @MarjukkaVihavai

liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, Twitter @KuuKaisa