Tietosuojavastaava liiketoiminnan tukena

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 27.9.2017 15.00
Uutinen
Tietokoneen näppäimistö, enter näppäimessä lukon kuva (Kuva: Rodeo)
Tietokoneen näppäimistö, enter näppäimessä lukon kuva (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumissa 6. lokakuuta 2017 keskustellaan keinoista, joilla tietosuojavastaava voi toimia digitaalisen liiketoiminnan tukena.

Tietosuojavastaava on organisaation asiantuntija, joka tukee hyvän tiedonhallintatavan toteutumista, henkilötietolainsäädännön noudattamista sekä toimii tietosuoja-asioiden yhteyshenkilönä. Tietosuoja on tärkeä osa digitaalista liiketoimintaa, joten tietosuojavastaava voi toimia tärkeänä tukena digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä.

Tilaisuudessa aiheesta alustavat tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sekä yritysten edustajat, jotka tuovat keskusteluun käytännön näkökulmaa.

Tilaisuus pidetään 6. lokakuuta 2017 klo 13-16 liikenne- ja viestintäministeriössä. Foorumia voi seurata myös suoran verkkolähetyksen kautta.

Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumin tavoitteena on lisätä suomalaisen elinkeinoelämän valmiuksia tiedon hyödyntämiseen digitaalisten palvelujen kehittämisessä ja tarjoamisessa sekä lisätä yritysten ymmärrystä tietosuojavaatimuksista.

Foorumi on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Kärkihankkeen tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.