Moottorikelkkasääntelyyn ehdotetaan muutosta

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 20.12.2017 9.07
Uutinen

Ajoneuvolain moottorikelkan määritelmään ehdotetaan muutosta. Moottorikelkaksi katsottaisiin tietyt suuremmat, nykyisin moottorireeksi katsottavat ajoneuvot. Esitys on lausuntokierroksella 19.1.2018 asti.

Esityksen tavoitteena on moottorikelkkojen luokittelua koskevan sääntelyn uudistaminen vastaamaan paremmin kansalaisten ja erityisesti matkailuelinkeinon uudistuvia tarpeita.

Voimassa olevan maastoliikennelain mukaisesti moottorikelkkailureitillä saa ajaa vain moottorikelkalla. Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä suurempien moottorikelkkojen käyttö yleisillä moottorikelkkailureiteillä.

Lain voimaantuloajaksi ehdotetaan maaliskuuta 2018.