Ministeri Harakka: Suomi-rata merkittävä hanke koko Suomelle

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 30.9.2022 11.04
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: Laura Kotila/VNK)

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka avasi 30.9.2022 Suomi-rata Oy:n tilaisuuden, jossa yhtiö esitteli Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan Helsinki-Tampere-raideyhteyden eri linjausvaihtoehtojen vaikutuksia.

- Suomi-rata Oy:n laaja omistuspohja on osoitus siitä, että hanke on merkittävä koko Suomelle. Kyse on aivan uudenlaisesta alueiden ja valtion tasaveroisesta yhteistyöstä. On tärkeää, että hankkeen omistajina olevat kunnat ja kaupungit yhdessä neuvottelevat Suomi-radan ratalinjauksesta, toteaa ministeri Harakka.

- Yhtiötä perustettaessa osakkaiden kesken sovittiin tarkemman lisäselvityksen tekemisestä tukemaan päätöksentekoa Suomi-rata-hankeyhtiön ratalinjauskysymystä koskien. Nyt kun selvitys on valmistunut, tulemme ministeriössä perehtymään siihen huolellisesti ja jatkamaan keskustelua muiden omistajien kanssa. Hankeyhtiöiden luonne huomioiden valtio ei ole aloitteellinen, sanoo ministeri Harakka.

Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Yhtiön omistajina ovat Suomen valtio (51 prosenttia), Finavia Oyj ja 20 pääradan vaikutusalueen kuntaa ja kaupunkia.  Linjausvaihtoehdosta päättävät Suomi-rata Oy:n omistajat.

Pääradan kunnostamiseen ja peruskorjaukseen panostetaan kaikissa tapauksissa merkittävästi.

Uusilla rahoitusmalleilla enemmän hankkeita

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on tehty viime vuosina töitä liikenneinfrahankkeiden vaihtoehtoisten rahoitusmallien edistämiseksi.

- Tavoitteena on saada liikkeelle enemmän ja etupainoisemmin yhteiskuntaa hyödyttäviä liikenneinfrahankkeita, kuin mitä on mahdollista saada perinteisellä valtion talousarviorahoitusmallilla. Lisäksi tavoitteena on osallistaa hankkeista hyötyviä aiempaa laajemmin niiden rahoitukseen, toteaa ministeri Harakka.

- Kuluneella hallituskaudella suurten ratahankkeiden edistämisessä vaihtoehtoisilla malleilla on otettu merkittäviä askeleita eteenpäin, kun Suomi-radan, Turun tunnin junan ja Itäradan suunnittelua varten on saatu perustettua hankeyhtiöt. Yhtiöiden tehtävä on suunnitella ratayhteydet rakennusvalmiuteen asti, jatkaa ministeri Harakka.

Hankeyhtiöiden suunnittelutyö jatkuu useita vuosia.

- Nämä ratahankkeet ovat miljardihankkeita, ja on tärkeää selvittää huolellisesti Euroopan laajuiselle TEN-T-verkollekin kuuluvien ratayhteyksien toteuttamiskelpoisuutta, sanoo ministeri Harakka.

Käynnissä on myös Digirata-hanke, jossa uudistetaan junien kulunvalvontaan liittyviä rautateiden teknisiä järjestelmiä. Tämä lisäisi digitaalisen tiedon saatavuutta junien liikkeistä ilman viivettä.

- Digirata-hankkeen yhtenä merkittävänä vaikutuksena on ratakapasiteetin, eli tietyllä rataosuudella liikkuvien junien määrän, selvä lisääntyminen rataverkolla. Tämä perustuu rataverkon välityskyvyn kasvuun. Tämä mahdollistaa mm. taajamajunaliikenteen tai tavarajunien määrän lisäämisen, toteaa ministeri Harakka.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, [email protected], p. 050 478 1027

Timo Harakka