Maksutelevisioon halutaan yhden kortin järjestelmä

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 1.12.2006 14.27
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, että kaikkiin ministeriön myöntämien maksutelevisiotoimilupien ehtoihin sisällytetään vaatimus yhdestä kortista.

Liikenne- ja viestintäministeriö sisällyttää ehdon myös olemassa oleviin toimilupiin.

Keskenään yhteen sopimattomat salauskortit ovat ongelma kuluttajalle, koska useimmissa digi-tv-vastaanottimissa on vain yksi korttipaikka. Kortin vaihtaminen palvelua vaihdettaessa voi aiheuttaa pitkiä viiveitä ja mahdollisesti häiriöitä joihinkin vastaanottimiin. Lisäksi mm. seinälle kiinnitetyissä taulutelevisioissa kortin vaihtaminen voi käytännössä olla mahdotonta.

Yhden kortin järjestelmä tarkoittaa sitä, että jos ohjelmistoluvanhaltija suojaa televisiolähetyksensä, suojaus tulee toteuttaa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa niin, että kaikkien maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten suojaus voidaan purkaa yhdellä salauskortilla.Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676, 040 522 2122
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601