Keinotodellisuus vauhdittamaan digitalisaatiota

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 22.11.2017 9.05
Uutinen

Keinotodellisuus avaa uusia mahdollisuuksia myös liikenteen ja viestinnän saralla, mutta pääasiassa ammattikäytössä, ilmenee liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä selvityksestä. Selvityksessä kartoitettiin keinotodellisuuden ja lisätyn todellisuuden nykytilaa ja hyödyntämisen mahdollisuuksia ministeriön toimialalla.

Keinotodellisuudella ja lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan ihmisen näkemää ja kokemaa maailmaa, joka tuotetaan osittain tai kokonaan tietokonesimulaatiolla. Keinotodellisuuden painopiste on tällä hetkellä peleissä ja viihdekäytössä. Tutuimpia sovelluksia ovat esimerkiksi peleihin liittyvät VR-lasit.

Keinotodellisuuden hyödyntäminen on yleistymässä erityisesti liikenteen alalla. Ajoneuvoissa lisättyä todellisuutta on käytetty jo pitkään esimerkiksi ajotietokoneiden heijastusnäytöissä ja lentosimulaattoreissa. Selvityksen mukaan erilaiset etäohjauksen sovellukset, kuten laivojen ja ajoneuvojen etäohjaus sekä kuluttajaa opastavat järjestelmät kuten karttapalvelut, ovat Suomen liikennesektorin kannalta kiinnostavia kehityskohteita. Viestinnän toimialalla kotimainen uutis- ja viihdemedia vasta kokeilevat keinotodellisuuden käyttöä.

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialalta keinotodellisuuden sovellusten käyttäminen edellyttää tehokkaita ja häiriöttömiä tietoliikenneverkkoja ja langattomia yhteyksiä. Lisätyn todellisuuden ratkaisuissa avainasemassa on luotettava ja tarkka paikannus.

Selvityksestä ilmenee, että lähitulevaisuudessa moni suuri toimija tulee panostamaan erityisesti lisätyn todellisuuden sovelluksiin. Lisääntyvä käyttö heijastuu ensikädessä tietoliikenteen määrään ja laatuvaatimuksiin, mutta uusien teknologioiden hyödyntäminen edellyttää myös suotuisaa lainsäädäntökehystä, osaamisen kehittämistä sekä aktiivista vuoropuhelua eri osapuolten välillä.

Selvitys liittyy hallituksen kärkihankkeeseen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.