Juliana Hulkkonen, suunnittelija

liikenne- ja viestintäministeriö, Ministeriön viestintä
0295342065  
Postiosoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki