Viitanen: I digibrytningsskedet måste man se till att de grundläggande rättigheterna förverkligas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2014 15.27 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Informationsindustrin erbjuder betydande möjligheter för näringsverksamheten och nytta för samhället. Det är viktigt att se till att detta sker på ett sunt sätt och genom att medborgarnas grundläggande rättigheter respekteras, betonade bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen på Kommunikationsforumet som hölls i Helsingfors den 5 mars.

I fråga om informationsindustrin har det finländska samhället enligt minister Viitanen möjlighet att visa vad man går för. Många dörrar är öppna, vilket till exempel EU-kommissionens bedömning av utvecklingen inom applikationsbranschen tyder på. Enligt kommissionen kan applikationsbranschen skapa så många som 4,8 miljoner arbetsplatser i Europa år 2018 och branschens omsättning kan uppgå till cirka 63 miljarder euro.

- För att kunna utnyttja digibrytningsskedet krävs det att vi identifierar våra styrkor och ständigt förbättrar dem samt har förmågan att berätta om dem för andra. Vi har kompetensen och en fungerande infrastruktur, ett stabilt samhälle och ett lämpligt läge med tanke på naturförhållanden. Vi skulle kunna utgöra en betydande datakorsning och ett centrum för datatrafikverksamheten mellan Europa och Asien.

- Dessutom har vi en utomordentlig möjlighet att profilera oss som europeiskt modelland för datasäkerhet eftersom sekretessen i dataskyddet och kommunikationen i omfattande grad har tryggats i vår grundlag, säger minister Viitanen.

- Vi har fått hela handen full med trumfkort, och någon ny utdelning utlovas inte. Vi måste kunna produktifiera trumfen och hålla våra löften så att Finland kan bli Europas "dataess". På så sätt skapar vi ny tillväxt och arbetsplatser, visionerar minister Viitanen.

- Vi får inte fatta ogenomtänkta beslut i fråga om till exempel sekretess i datasäkerheten och kommunikationen. Användarna måste kunna lita på företagen och myndigheterna samt deras kundlöften. Det är medborgarnas grundläggande rättighet och företagets intresse att informationen hålls i säkerhet, betonar minister Viitanen.

Man måste hålla huvudet kallt i Finland

EU-kommissionen förutspår en lysande framtid. Å andra sidan smulades förtroendet sönder under förra sommarens spioneriuppståndelse, som orsakade amerikanska molnföretag förluster värda tiotals miljarder dollar. När man pratar om ekonomiska framgångar pratar man också om arbetsplatser och välfärd i samhället.

- Jag följer oroligt med all utveckling som äventyrar förtroendet. Jag anser att det är viktigt att vi i Finland lyssnar på förnuftet bland annat vid beredandet av lagen om portskanning. Skanning är inte endast säkerhetsmyndigheternas sak, utan det berör även medborgarnas och företagens verksamhet. Överdimensionerade åtgärder och befogenheter inom portskanning gynnar inte någon, påpekar Viitanen.

Digibrytningsskedet förändrar förtjänstlogiken och produktionskedjorna inom många verksamhetsbranscher och mitt i allt detta finns medborgarna som använder tjänsterna och arbetstagarna som framställer dem. Detta kommer att synas i kommunikationspolitiken fram till valperiodens slut. Målet är att säkerställa högklassiga tjänster och ett mångsidigt utbud oberoende av om det är fråga om kommunikationen till medborgarna, medieinnehåll, myndighetstjänster eller infrastruktur för datatrafik.


Ytterligare information
Antton Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 0295 34 2676