Taina Pieski ny informationsdirektör vid KM

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.9.2008 14.00 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.51
Pressmeddelande

Filosofie magister Taina Pieski (41) har utnämnts till informationsdirektör vid kommunikationsministeriet från den 15 oktober. Pieski anställs för en period på fem år.

Statsrådet beslutade om utnämningen den 11 september.

Till kommunikationsministeriet övergår Taina Pieski från posten som kommunikationschef vid social- och hälsovårdsministeriet. Innan dess arbetade hon under perioden 1998-2006 som kommunikationschef vid miljöministeriet.

Informationsdirektören vid kommunikationsministeriet leder som enhetschef ministeriets information. Informationsdirektören svarar för ministeriets externa och interna information samt för informationen på webben. Informationsdirektören hör till ministeriets ledningsgrupp. Till informationsenhetens uppgifter hör också att hålla kontakt till intressentgrupperna. Till informationsdirektörens ansvarsområde hör dessutom att sköta samarbetet i informationsärenden med statsrådet och med ministeriets förvaltningsområde.


Ytterligare information
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742