Lättnader i skyldigheten att anlita lots och i anordnandet av lotsexamina

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 16.06 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 16.14
Nyhet
Bild: Kommunikationsministeriet
Bild: Kommunikationsministeriet

Genom ändringen av lotsningslagen blir kraven på att anlita lots lindrigare för små fartyg, bogserkombinationer och isbrytare. I fortsättningen behöver befälhavare på små fartyg inte söka dispens från skyldigheten att anlita lots.

De ändringar som föreslås i lotsningslagen gäller skyldigheten att anlita lots samt lotsexamina och anordnandet av dem. Dessutom föreslås det i fråga om informationsutbytet när det gäller lotsning bestämmelser som innebär att också lagen om fartygstrafikservice behöver ändras. Lagändringarna är en del av regeringens spetsprojekt för avveckling av onödig reglering.

I fortsättningen kan lotsexamina anordnas av läroanstalter som Trafi har godkänt. Dessutom kan en del av övningsfärderna framöver göras i simulator.

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 en proposition till riksdagen om ändring av lotsningslagen och lagen om fartygstrafikservice. Ett syfte med lagändringarna är att förbättra verksamhetsförutsättningarna inom sjöfartsnäringen, främja användningen av miljövänliga bränslen på handelsfartyg och förbättra tillsynen över lotsningen.