KM och kanslichef Pursiainen fick europeiskt pris för intelligent trafik

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2010 13.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Kommunikationsministeriet och dess kanslichef Harri Pursiainen har tilldelats årets eSafety Forum-pris för intelligent trafik.

I motiveringen till att priset tillfaller Harri Pursiainen nämns att han som utredningsman sammanställt världens första nationella strategi för intelligenta transportsystem. Också Finlands och KM:s aktiva satsning på att utveckla intelligenta transportsystem och på myndighetssamarbete är en orsak till att priset tillfaller honom.

Kommunikationsministeriet och kanslichef Harri Pursiainen tilldelades priset vid vägtrafikens eSafety Forum i Bryssel den 13 oktober.

- De intelligenta transportsystemens betydelse i den europeiska transportpolitiken kommer starkt att betonas under de närmaste åren. Det är glädjande och uppmuntrande att Finland belönas för sitt arbete som siktar på framtiden, konstaterar kommunikationsministeriets kanslichef Harri Pursiainen.

eSafety Forum arrangeras av ERTICO, som är ett samarbetsorgan för privata och offentliga aktörer inom intelligent trafik.