Jarkko Saarimäki blir avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.48 | Publicerad på svenska 22.9.2022 kl. 14.48
Pressmeddelande
Jarkko Saarimäki (Bild: Vesa Kippola, Imagokuva)
Jarkko Saarimäki (Bild: Vesa Kippola, Imagokuva)

Statsrådet utnämnde den 22 september 2022 juris magister Jarkko Saarimäki (f. 1977) till avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion. Mandatperioden för Saarimäki börjar den 1 oktober 2022 och fortsätter till den 30 september 2027.

Saarimäki övergår till ministeriet från Transport- och kommunikationsverket, där han arbetat som överdirektör för trafiksystemtjänsterna sedan 2020. Saarimäki har tidigare arbetat som direktör för Transport- och kommunikationsverkets cybersäkerhetscenter 2016-2019 och innan dess bland annat som utvecklingschef och biträdande direktör vid Kommunikationsverket.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Avdelningen för tjänsteproduktion har tre enheter som bland annat ansvarar för tjänstemarknader, rättigheter och konsumentskydd i fråga om dem som använder tjänsterna, näringspolitiken i tjänsteverksamheten, utvecklingen av den inre marknaden samt kompetens och sociala aspekter.

Tjänsten som avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion ledigförklarades när Olli-Pekka Rantala, som tidigare haft tjänsten, utsågs till avdelningschef för ministeriets avdelning för koncernstyrning.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, avdelningschef, tfn 050 344 3400, [email protected]