Finavia: Internationell klassificeringsmodell för begränsningar av flygtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2010 11.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.07
Nyhet

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) beslutade den 20 april 2010 att införa nya internationella handlingsmodeller och instruktioner för begränsningar av flygtrafiken angående förekomsten av aska. Ett eventuellt upphävning av begränsningarna inleds stegvis tidigt på morgonen den 21 april.

Beslutet bygger på en klassificering med tre steg som har tagits fram av Eurocontrol och Europeiska kommissionen. Utifrån den fattas beslut om huruvida begränsningar införs eller upphävs.

Finavia iakttar denna klassificering när man inför eller upphäver begränsningar för luftrummet och flygplatserna. Utifrån de nuvarande prognoskartorna kommer askmolnet fortfarande att kvarstå över södra Finland. Prognoserna gäller för 18 timmar framåt och uppdateras med sex timmars mellanrum.