Förslag om ändrade bestämmelser om snöskotrar

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2018 14.12 | Publicerad på svenska 11.10.2018 kl. 14.15
Pressmeddelande
Bild: Shutterstock
Bild: Shutterstock

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att använda större snöskotrar än för närvarande på lämpliga och särskilt anvisade snöskoterleder.

Regeringen föreslog den 11 oktober 2018 ändringar i fordonslagen, körkortslagen, terrängtrafiklagen och vägtrafiklagen.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd med att propositionen nu går framåt.

- Lagförslaget är ett bra exempel på hur vi genom att avveckla regleringen kan underlätta företagsverksamheten. Snöskotrar är viktiga bland annat för turismen i Lappland och den gällande regleringen begränsar verksamheten, konstaterar Berner.

I propositionen ändras definitionen på snöskoter så att det till den införs en definition av tung snöskoter. Definitionen inbegriper motorslädar med en maximal tillåten egenmassa på 0,8 ton, dvs. 300 kilogram tyngre än befintliga snöskotrar, med plats för högst fyra personer utöver föraren. Precis som för snöskotrar krävs körkort av kategori T för att köra tunga snöskotrar.

Snöskotersafarier och turer med snöskoter är viktiga rekreationstjänster för turister, men den nuvarande definitionen av snöskoter begränsar urvalet av lämplig materiel. Tack vare den föreslagna ändringen blir det tillåtet att använda tunga snöskotrar på snöskoterleder som är lämpade för ändamålet, särskilt anvisade och således tillåtna.

Det föreslås att den som ansvarar för en snöskoterled ska bedöma ledens lämplighet för tunga snöskotrar. Enligt förslaget ska användning av tunga snöskotrar på snöskoterleder tillåtas genom en tilläggsskylt som sätts upp i samband med vägmärket Snöskoterled.

Ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Mer information:
Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 0295 342 277
Aino Still, specialsakkunnig, tfn 0295 342 041

Anne Berner