Tieto ja uusi teknologia käyttöön etäluotsauksessa

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 6.10.2017 16.24
Uutinen
Luotsausvene jäisellä merellä (Kuva: Tim Bird / Finland Promotion Board)
Luotsausvene jäisellä merellä (Kuva: Tim Bird / Finland Promotion Board)

Luotsauslakia halutaan uudistaa sallimaan myös etäluotsauksen kokeilut. Lakimuutoksen tavoitteena on poistaa etäluotsauksen kokeilun esteet ja mahdollistaa uusien teknologioiden kokeilu sekä tiedon laajempi hyödyntäminen luotsaustoiminnassa.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kuulemisen luotsauslain muuttamisesta arviomuistion pohjalta. Erityisesti ministeriö toivoo näkemyksiä siitä, missä laajuudessa etäluotsauksen kokeilut tulisi mahdollistaa laissa. Muistiossa on tarkasteltu nykyistä sääntelyä, etäluotsauksen edellytyksiä sekä lakimuutoksen mahdollisia toteutusmalleja. Lausuntoja arviomuistiosta pyydetään 27.10. mennessä.

Ajatuksena on, että luotsaustoiminnassa voitaisiin aiempaa tehokkaammin hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Nykytilanteessa on tarpeen arvioida kuinka nykyistä luotsausta automatisaation ja digitalisaation kautta voidaan kehittää nykyistä turvallisemmaksi ja onko enää kaikissa tapauksissa tarkoituksenmukaista nousta luotsattavaan alukseen vai voidaanko luotsausta suorittaa etänä.

Suomessa on 62 satamaa tai laituripaikkaa, jonne luotsataan 42 luotsipaikan kautta. Erimittaisia ja navigoinnillisilta haasteiltaan erilaisia luotsattavia väyliä ja reittiyhdistelmiä on yli 1100 kappaletta. Aluksia luotsataan noin 23 500 kertaa vuodessa, yhteensä 833 400 kilometriä.