Selvitys lohkoketjujen hyödyntämisestä

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 14.9.2017 16.09
Uutinen
Nainen käyttää tietokonetta lentoasemalla (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)
Nainen käyttää tietokonetta lentoasemalla (Kuva: Rodeo, Juha Tuomi)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut selvityksen lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä liikenne- ja viestintäsektorilla. Selvitys tarjoaa tilannekuvan teknologian kehityksen tämän hetkisestä tilanteesta liikenteen, logistiikan sekä median ja viestinnän näkökulmasta.

Lohkoketjuteknologiaa pidetään teknologiana, joka on vielä keskeneräinen, mutta jolla on kehityksen myötä monia hyödyntämisen mahdollisuuksia eri toimialoilla. Ensimmäiset sovellutukset ovat jo markkinoilla, näistä tunnetuin esimerkki on virtuaalivaluutta Bitcoin. Lohkoketjun yleisiä hyödyntämiskohteita löytyy niin palveluiden järjestämisessä, tiedon hallinnassa ja säilyttämisessä kuin tietoturvassa. Liikenteessä sovellusaloja ovat muun muassa logistiikka, erilaiset liikkumispalvelut.

Lohkoketjuteknologiaa sovelletaan hajautetuissa tietoverkoissa, ja sen avulla voidaan säilyttää tiedon luottamuksellisuus, koskemattomuus ja läpinäkyvyys ilman keskitettyjä hallintajärjestelmiä. Lohkoketjusovellukset rakentuvat olemassa olevan digitaalisen datan ja ICT-infrastruktuurin päälle, mikä alentaa kokeilemisen kustannuksia ja mahdollistaa uusien käyttötapojen ilmestymisen nopeasti.

Lohkoketjuteknologian avulla toisilleen tuntemattomat tahot voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja täysin hajautetusti. Tietokannasta (tai sen osasta) jaetaan kopio jokaiselle mukaan tulleelle taholle. Kaikki osalliset voivat tehdä tietokantaan muutoksia, jotka käsitellään ja hyväksytään ennalta määriteltyjen sääntöjen puitteissa. Hyväksytyt muutokset tallennetaan tietokantaan tietyin väliajoin niputettuina paketteina, lohkoina, joiden tietosisällöstä lasketaan sormenjäljen kaltainen yksilöllinen tunniste. Lohkot ketjutetaan näiden tunnisteiden avulla, jolloin lohkon tietosisällön muuttaminen muuttaa myös muiden siihen liittyvien lohkojen tunnisteita. Näin muodostuu lohkoketju eli ajantasainen tietokanta kaikkine muutoksineen.

Lohkoketjuteknologia on vielä kehitysvaiheessa. Kuten monen muun uuden teknologian, lohkoketjujen hyödyntämisen ennustetaan tarjoavan toimintaa helpottavia ratkaisuja ja sen vaikutusten olevan kokonaisuutena myönteisiä.

Selvitys myös osoittaa, että digitalisaatio ei ole vain teknologinen kysymys, vaan sillä on merkittävä vaikutus myös prosessien ja toimintatapojen muutoksessa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi lohkoketjuteknologian hyödyntämistä koskevan selvityksen VTT:ltä. Selvitys on osa hallituksen digitaalisen toimintaympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta.