LVM päätti tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelmasta

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 22.11.2017 15.12
Uutinen
Kiinni menevä tasoristeys talvella (Kuva: Rodeo/LVM)
Kiinni menevä tasoristeys talvella (Kuva: Rodeo/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö teki 20. marraskuuta 2017 päätöksen tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelmasta. Tarkoitus on parantaa tasoristeysten turvallisuutta kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla ja säästää mahdollisimman monta ihmishenkeä.

Erilaisia keinoja tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi on useita, mutta kustannukset voivat yksittäisen tasoristeyksen osalta vaihdella muutamasta tuhannesta aina kymmeneen miljoonaan euroon.

Esimerkiksi tasoristeyksien poistaminen näkyy suoraan tasoristeysonnettomuuksien vähenemisenä. Poisto edellyttää usein korvaavia tiejärjestelyjä ja on siksi kustannuksiltaan huomattava.

Ministeriö linjaa tasoristeysten parantamisohjelmassaan seitsemän toimenpidettä, joille se tulee esittämään tarvittavia määrärahoja seuraavassa kehysneuvottelussa.

Parannettavat tasoristeykset valitaan tapauskohtaisesti siten, että kyseisessä kohteessa onnettomuusriski pienenee käytettävissä olevalla rahalla mahdollisimman paljon. Siksi ohjelmassa otetaan huomioon perinteisen perusväylänpidon keinojen lisäksi uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Uuden teknologian tarjoama kehittämiskohde voisi olla esimerkiksi puhelimiin tarjottava sovellus, joka varoittaa lähestyvästä junasta.

Ohjelman hankkeita ovat:

1. Vaarallisimpien tasoristeysten sulkeminen sekä korvaavien tiejärjestelyiden ja varoituslaitteiden käyttöönotto. Ohjelmassa esitetään 27 tasoristeyksen poistoa ja 36 tasoristeyksen varustamista puomilla.

2. Liikennevirasto toteuttaa kevyisiin varoituslaitteisiin kuten huomiovaloon perustuvan järjestelmän uudelle Lahti-Heinola-rataosuudelle ja jatkaa olemassa olevien kohteiden seurantaa.

3. Trafi määrittelee kriteerit tasoristeyksille, joissa stop-merkillä voidaan vähentää onnettomuusennustetta. Liikennevirasto selvittää tällaisten tasoristeysten määrän ja asentaa stop-merkit.

4. Liikennevirasto selvittää satelliittinavigointiin perustuvaa reaaliaikaista junien paikannuksen hyödyntämistä.

5. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää paikkatiedon saatavuutta ja hyödyntämismahdollisuuksia muun muassa vertailemalla ammattiliikenteen paikannustietoja koskevaa lainsäädäntöä.

6. Liikennevirasto kiinnittää erityishuomiota rataverkon kokonaisturvallisuuteen ja uusii rataverkon turvallisuusjohtamisjärjestelmän. Työssä on huomioitava mahdollinen rautatiekilpailun avautuminen.

7. Valtion rataverkon pitäjä huomioi Onnettomuustutkintakeskuksen suositukset rakentaessaan ja ylläpitäessään rataverkkoa ja sen infrastruktuuria. Trafi valvoo suositusten toteutumista.

Suomessa on valtion radoilla noin 2800 tasoristeystä, jotka ovat luokiteltu olosuhteiden ja liikennemäärien mukaan seitsemään turvallisuusluokkaan. Noin viisi prosenttia tasoristeyksistä kuuluu vaarallisimpaan luokkaan.