Kemijärven junaliikenne jatkuu

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 13.10.2006 12.47
Tiedote
Junaliikenne Kemijärvelle jatkuu nykymuotoisena ainakin vuoden 2007 loppuun. Liikenne- ja viestintäministeriö, VR oy ja Lapin liitto pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen 13. lokakuuta pidetyssä neuvottelussa.

Kemijärven kaupunki varautuu osallistumaan liikenteen alijäämän kattamiseen 36 000 eurolla. Junayhteyden laskennallinen alijäämä on 360 000 euroa, mutta jos summa on pienempi, myös kaupungin maksuosuus supistuu. Loput alijäämästä kattaa liikenne- ja viestintäministeriö.

- Olen erittäin tyytyväinen, että tämä asia on vihdoin saatu päätökseen ja yhteinen linja löytynyt. Nyt liikenteen sujuva jatkuminen myös vuodenvaihteen jälkeen voidaan turvata, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen.

- Pohjois-Suomen liikenteen ongelmia olisi tarkasteltava nykyistä laajemmin. Siksi aion asettaa välittömästi työryhmän, joka hakee erityisesti Lapin matkailuliikennettä palvelevaa, eri liikennemuodot kattavaa pitkäjänteistä ratkaisua, Huovinen toteaa.

Työryhmään kutsutaan edustajat ainakin Lapin alueelta, VR:stä ja eräistä ministeriöistä.

Makuuvaunuliikenne Rovaniemeltä Kemijärvelle loppui syyskuun alussa, kun VR uudisti makuuvaunukalustoaan. Syyskuun alun jälkeen etelästä saapuvan yöjunan makuuvaunut ovat jääneet Rovaniemelle ja matkustajat ovat jatkaneet taajamajunalla Kemijärvelle.

Hallituksen budjettiriihessä tekemän päätöksen mukaan makuuvaunuliikennettä olisi voitu jatkaa vanhoilla, sinisillä vaunuilla. Lapin liitto kuitenkin piti aikataulusyistä parempana vaihtoehtona, että myös ensi vuonna liikenne Rovaniemeltä Kemijärvelle järjestetään taajamajunilla, ja liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyi Lapin liiton esittämän uuden ratkaisun.

LVM:n, VR:n ja Lapin liiton sopima järjestely on voimassa vuoden 2007 loppuun. Liikenne on kuitenkin mahdollista järjestää muullakin tavalla, jos ministeri Huovisen asettama työryhmä löytää nopeasti ratkaisun, joka mahdollistaa yöjunien pysyvän turvaamisen.Lisätietoja:
hallitusneuvos Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436