EU:n liikenneministerit hakevat yhteisymmärrystä vesiliikenteen matkustajien oikeuksiin

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 7.10.2009 10.20
Tiedote

EU:n liikenneministerit haluavat vahvistaa vesiliikenteen matkustajien oikeuksia. Uudella lainsäädännöllä halutaan parantaa erityisesti liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia sekä matkan peruuntumiseen ja viivästymiseen liittyviä matkustajien oikeuksia.

Liikenneministerit kokoontuvat 9. lokakuuta 2009 Luxemburgissa. Suomea kokouksessa edustaa liikenneministeri Anu Vehviläinen.

EU:n komissio on esittänyt, että vesiliikenteessä matkan peruuntumiseen ja viivästymiseen liittyviä matkustajien oikeuksia pyritään viemään samalle tasolle kuin lentoliikenteessä ja rautatieliikenteessä on jo tehty. Esitys vahvistaisi periaatteen siitä, että liikuntarajoitteista ei saa kieltäytyä kuljettamasta. Kuljettamispakolle on asetuksessa määritelty tietyt ehdot. Lisäksi liikenteenharjoittajalle esitetään liikuntarajoitteisen matkustajan avustamisvelvollisuutta.

Suomi voi hyväksyä ehdotetun kompromissin, joka riittävällä tavalla huomioi vesiliikenteen eri muotojen erityispiirteet.

Ministerit keskustelevat myös EU:n liikennepolitiikan tulevaisuudesta. Komissio on kesäkuussa antamassaan tiedonannossa arvioinut viime vuosien liikennepoliittista kehitystä ja valmistelee pohjaa EU:n liikennepolitiikalle vuodesta 2010 eteenpäin. Keskustelu käydään puheenjohtajamaa Ruotsin laatimien kysymysten pohjalta.

Komission mielestä tulevaisuuden liikennepolitiikan suurimmat haasteet ovat ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja muuttoliike. Komission linjaus yhtenäisestä ja käyttäjäystävällisestä liikennejärjestelmästä on Suomen mielestä hyvä pohja keskustelulle. Suomi painottaa älykkään liikenteen hyödyntämistä ja liikennejärjestelmäajattelun mukaan ottamista kaiken liikennepolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ministerien on myös tarkoitus antaa komissiolle neuvotteluvaltuudet, jotta se voi aloittaa neuvottelut Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen kanssa siviili-ilmailun tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä. Neuvosto käsittelee EU:n ja Yhdysvaltain välisen lentoliikennesopimuksen laajentamisesta koskemaan Norjaa ja Islantia.

Lisäksi on tarkoitus antaa komissiolle Länsi-Balkanin liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tieliikennettä koskevat neuvotteluohjeet. Neuvosto myös kuulee tilanneselvityksen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevasta direktiiviehdotuksesta.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jaana Heikkinen, (09) 160 28628, 040 356 5670