Digi-tv-ohjelmistojen tarjonta laajenee

Ministry of Transport and Communications
Julkaisuajankohta 14.12.2006 14.27
Tiedote
Digi-tv-kanavien tarjonta kasvaa. Valtioneuvosto myönsi toimiluvat uuteen digitaaliseen televisioverkkoon 14. joulukuuta. Kaikki uudet kanavat aikovat toimia maksutelevisioperiaatteella.

Toimiluvan saivat Discovery Communications Europe dokumenttikanavalle, Eurosport SA urheilukanavalle, MTV Oy dokumentti- ja asiaohjelmistolle ja Swelcom Oy sarja- ja elokuvakanavalle. MTV Networks Europen musiikkikanava ja Nickelodeon International Ltd:n lastenkanava jakavat yhden kanavan lähetyskapasiteetin.

Lisäksi Walt Disney Company Ltd saa toimiluvan lähettää päiväsaikaan lastenohjelmia olemassa olevassa C-kanavanipussa. Iltaisin kanavapaikalla tullaan lähettämään Urheilutelevision täydentävää ohjelmistoa.

Valtioneuvosto katsoi tämän kokonaisuuden parhaiten edistävän sananvapautta, turvaavan ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden ja yleisön eritysryhmien tarpeet. Maksullisten kanavien ohjelmatarjonta täydentää vapaasti vastaanotettavia ilmaiskanavia, joita nyt on kymmenen.

Uusia digi-tv-lupia haki kaikkiaan 20 yritystä, joista suurin osa haki lupaa yhdelle tai useammalle maksu-tv-kanavalle. Valtioneuvosto katsoi, että osalla ilmaiskanavan lupaa hakeneista ei ollut riittäviä edellytyksiä harjoittaa televisiotoimintaa.

Digita on rakentamassa uutta viidettä (E) lähetysverkkoa. Verkko aukeaa viimeistään 1. syyskuuta 2007, kun Suomessa siirrytään kokonaan digitaalisiin televisiolähetyksiin. Verkko kattaa aluksi Etelä- ja Keski-Suomen ja laajenee vähitellen muualle Suomeen.


Maksutelevisio-ohjelmat yhden kortin taa

Liikenne- ja viestintäministeriö on sisällyttänyt maksutelevisiotoimilupien ehtoihin vaatimuksen yhdestä kortista. Televisiolähetysten suojaus pitää toteuttaa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa niin, että kaikkien maanpäällisten digitaalisten televisiolähetysten suojaus voidaan purkaa yhdellä kortilla. Velvoite sisällytetään jatkossa myös jo olemassa oleviin toimilupiin.


Kuusi hakijaa kiinnostunut Ruotsin television ohjelmien välittämisestä

Kuusi hakijaa haluaa ottaa vastatakseen Ruotsin television ohjelmien jakamisen Suomessa.
Hakijat ovat Boxer TV Access AB, MTV Oy, Digi TV Plus Oy, Yleisradio Oy, Canal Digital Finland Oy ja Swelcom Oy.

Ohjelmistolupien hakuaika päättyi 14. joulukuuta. Ruotsin television (SVT) kanavan välittämiseen on varattu tilaa uuteen lähetysverkkoon. Aluksi Suomessa välitetään koostekanava SVT Europan ohjelmaa.

Pohjanmaalla Ruotsin television SVT 1- ja SVT 2-kanavat näkyvät kaapelitelevision lisäksi Vaasan seudulle rakennettavassa lähetysverkossa. Alueen verkkolupia on hakenut kolme ja ohjelmistolupia neljä toimijaa.

Valtioneuvosto päättää SVT Europan ohjelmistoluvasta alkuvuodesta 2007.


Lisätietoja:
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601