Viranomaisille laajakaistainen viestintäpalvelu Virve-verkon tilalle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 13.33
Tiedote
Poliisiauto Helsingin Mannerheimintiellä. Kuva: LVM / Shutterstock
Poliisiauto Helsingin Mannerheimintiellä. Kuva: LVM / Shutterstock

Yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien viranomaisten Virve-radioverkon tilalle suunnitellaan laajakaistaista viestintäpalvelua. Uudistus parantaisi tilannekuvaa onnettomuustilanteessa ja mahdollistaisi muun muassa videokuvan lähettämisen, kun viranomaisilla olisi käytössä nopea laajakaista radioverkon sijaan.

Hallitus esitti 8.11.2018 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamista.

Uuden viranomaisten viestintäpalvelun tarjoamisessa hyödynnettäisiin kaupallisten teleyritysten matkaviestinverkkoja. Palveluoperaattorina toimisi valtion omistama Suomen Erillisverkot oy, joka kilpailuttaisi verkko-operaattoriksi teleyrityksen. Kilpailutuksen voittaneen teleyrityksen verkkoa laajennettaisiin ja vahvistettaisiin, sillä nykyiset teleyritysten kaupalliset verkot eivät sellaisenaan voi vastata viranomaisviestinnän tarpeisiin. Verkon vahvistaminen lisäisi myös kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluita nykyistä laajemmalla maantieteellisellä alueella. Virve-radioverkosta luovuttaisiin siirtymäajan jälkeen. 

Lakimuutoksilla turvattaisiin viranomaisliittymien palvelun saatavuus ja laatu myös verkon ruuhkatilanteissa, jolloin viranomaisten liittymät olisivat etusijalla suhteessa muihin käyttäjiin. Tällä olisi tavallisen käyttäjän viestintäpalvelun laatuun korkeintaan tilapäisiä ja alueellisia vaikutuksia.  Lisäksi viranomaisliittymät voisivat käyttää muita verkkoja, jos kilpailutuksella valittu ensisijainen verkko ei ole käytettävissä. 

Nykyinen viranomaisten nopean viestinnän mahdollistava mobiili Virve-verkko on ollut käytössä lähes koko maan kattavana vuodesta 2002 alkaen ja sillä on noin 40 000 käyttäjää. Virve tehostaa viranomaisten yhteistyötä, sillä sitä käyttävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot. Lisäksi Virve-verkolla on viranomaisen puoltamia muitakin käyttäjiä, kuten vapaapalokuntalaisia tai vartijoita.  Uusi laajakaistainen viranomaisten viestintäpalvelu suunniteltaisiin samoille käyttäjäryhmille.

Hallituksen esitystä on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä sekä valtiovarainministeriössä. Laajaan taustatyöhön on osallistunut Virve-verkkoa käyttäviä viranomaisia ja teleyrityksiä.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi eduskunnalle 8.11.2018 esityksen, jonka mukaan lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian vuoden 2019 alkupuolella. Tämän jälkeen Suomen Erillisverkot oy kilpailuttaisi verkko-operaattorin laajakaistaiselle viranomaisten viestintäpalvelulle, mikä mahdollistaisi palveluntuotannon aloittamisen asteittain.
 
Lisätietoja
Erityisasiantuntija Antti-Jussi Lankinen, p. 040 545 0901