Viestintävirastolta ohjeita sähköisen viestinnän tietoturvasta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2009 9.50
Uutinen

Ruotsin puolustusvoimien radiolaitoksella on mahdollisuus joulukuun alusta alkaen seurata maanpuolustustarkoituksessa Suomesta Ruotsin kautta ulkomaille suuntautuvaa sähköistä viestintää. Merkittävä osa Suomesta ulkomaille menevästä tietoliikenteestä kulkee Ruotsin kautta.

Viestintäviraston verkkopalvelussa on osio, joka sisältää ohjeita sähköisen viestinnän suojaamisesta.

Ruotsin kautta kulkevan tietoliikenteen tiedustelutoiminta on otettu huomioon myös Viestintäviraston uudistetussa määräyksessä, joka koskee teleyritysten velvollisuutta ilmoittaa asiakkailleen ja Viestintävirastolle palveluihinsa kohdistuvista tietoturvauhkista. Määräys tulee voimaan vuoden 2010 alusta.

Määräyksessä korostetaan erityisesti teleyritysten velvollisuutta tiedottaa asiakkailleen ulkomailla toteutettaviin, suomalaisille asiakkaille tarjottaviin palveluihin kohdistuvista tietoturvauhkista. Tiedotusvelvollisuus perustuu sähköisen viestinnän tietosuojalakiin.