Vanhuksia opastavien digi-tv-avustajien koulutus käynnistyi

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2006 14.32
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeriön TV2007-ryhmä kouluttaa vapaaehtoista vanhustyötä tekevien järjestöjen edustajia digi-tv-avustajiksi. Koulutus on käynnistynyt eri puolilla Suomea.

Digi-tv-avustaja auttaa digisovittimen asentamisessa ja opastaa sen käytössä. Tavoitteena on sellaisten yksinäisten vanhusten avustaminen, joilla ei ole käytettävissään esimerkiksi sukulaisten ja omaisten antamaa tukea.

Neuvontaprojektin ensimmäinen vaihe toteutetaan 12.2.-11.3.2007.

Lokakuussa aloitettu digi-tv-koulutus perustuu verkostoitumiseen. Koulutustilaisuuksiin osallistuvat vievät digi-tv-tietoa eteenpäin omissa järjestöissään. Tavoitteena on luoda tuhansia henkilöitä käsittävä verkosto.

Päävastuun avustajapalvelussa kantavat Suomen Lions-liitto ja Helsinki Missio. Mukana ovat myös eläkeläisjärjestöt, vammaisjärjestöt ja yksittäiset Rotary-klubit. Yhteistyöneuvottelut ovat vielä käynnissä muun muassa Opintotoiminnan Keskusliiton, Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelun ja kirkon diakoniatyön kanssa.

Digi-tv-neuvonnan painopiste on suurien kaupunkien kerrostaloissa yksinään asuvien vanhusten auttamisessa. Neuvontapahtumia on arviolta 30 000-40 000.

Projektin työnimi "Eläköön yhteys" korostaa erityisesti yksinään asuvien, monessa tapauksessa liikuntavammaisten vanhusten kontaktien ylläpitoa ympäröivään yhteiskuntaan. Digi-tv-opastukseen liittyvä käynti on samalla osa sosiaalista kanssakäymistä.


Suomessa siirrytään täysin digitaalisiin televisiolähetyksiin 31.8.2007. Ahvenanmaan maakunnassa siirryttiin jo keväällä kokonaan digitaalisiin tv-lähetyksiin. Myös muualla Euroopassa televisio digitalisoituu. Osassa Ruotsia ja Saksaa televisiolähetykset ovat jo täysin digitaalisia.Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tauno Äijälä, puh. (09) 160 28620, 0400 210 251