Meriliikenteen älyväyläkokeilu alkaa ensi vuonna - askel kohti autonomista meriliikennettä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2016 11.08 | Julkaistu suomeksi 10.10.2016 klo 11.17
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto tiedottavat

Liikennevirasto on käynnistämässä meriliikenteen älyväyläkokeilun vuoden 2017 alussa. Älykäs väylä kertoo merenkulkijalle väylällä vallitsevista olosuhteista ja mukautuu hänen tarpeisiinsa. Kokeilun testialueina tullaan käyttämään useita meriväyliä eri puolilla Suomen rannikkoa.

Suomen tavoitteena on tehdä navigoinnista turvallisempaa ja tehokkaampaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Liikennevirasto käynnistää älyväyläkokeilun ensi vuoden alussa.

Älyväylää lähestyessä alus saa muun muassa ajantasaiset säätiedot ja -ennusteet suoraan komentosillan järjestelmiin. Lisäksi älyväylällä turvalaitteet mukautuvat olosuhteiden ja liikenteen tarpeisiin.

"Suomi on digitaalisten meriliikenteen palveluiden kärkimaita", toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja jatkaa, että Suomi myös haluaa pysyä digitalisaatiokehityksen kärjessä. "Olemme panostaneet hyviin viestintäyhteyksiin, tietoturvaan, tiedon avoimeen saatavuuteen sekä muun muassa siihen, että Suomeen syntyy keskenään verkottuneita älykästä robotiikkaa ja automaatiota edistäviä ekosysteemejä."

"Älyväyläkokeilu on suuri askel kohti älykkääseen automaatioon perustuvaa autonomista meriliikennettä. Näen, että juuri älykkään automaation avulla voidaan merkittävästi parantaa meriliikenteen turvallisuutta, vähentää päästöjä ja parantaa tuottavuutta", ministeri Berner sanoo.

Fiksumpaa ja entistä turvallisempaa meriliikennettä älyväylän avulla

Älyväyläkokeilussa reaaliaikaiset vedenkorkeustiedot ja -ennusteet yhdistetään tarkkaan kolmiulotteiseen merenpohjan malliin. Näiden tietojen avulla on mahdollista suunnitella aluksen lastaus todellisten olosuhteiden mukaisesti. Lastia voidaan ottaa korkean veden aikaan enemmän, jolloin kuljetusten tehokkuus paranee.

Älyväyläkokeilussa hyödynnetään myös alusten tietoja. Kun merenpohjan muoto ja syvyyssuhteet sekä aluksen ominaisuudet tunnetaan, on mahdollista arvioida aluksen käyttäytymistä vallitsevissa tai ennustetuissa olosuhteissa.

Kokeilua edeltäneen kahden vuoden aikana on kehitetty tietojen keräämiseen tarvittavia sovelluksia ja syvyysmalleja. Myös tiedonsiirtoa alusten ja liikenteenohjauksen välillä on parannettu.

Älyväyläkokeilu alkaa vuoden 2017 alussa ja se kestää kaksi vuotta. Kokeilun aikana testataan ja pilotoidaan digitaalisia palveluita ja reaaliaikaisia olosuhteiden tilannekuvia sekä alusten että liikenteenohjauksen järjestelmissä.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Jouni Patrakka, Liikennevirasto, puh. +358 295 34 3308

Ylitarkastaja Jorma Timonen, Liikennevirasto, puh. +358 295 34 3485