Valtion televisio- ja radiorahaston tilintarkastaja vaihtuu

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2014 13.50
Tiedote

Hallitus esittää, että valtion televisio- ja radiorahastolle asetettavista erillisistä tilintarkastajista luovutaan ja tilintarkastus annetaan valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi.

Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa rahaston tilintarkastukseen liittyvää menettelyä. Valtiontalouden tarkastusvirastolle televisio- ja radiorahaston tilintarkastuksesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä lisäkustannuksia.

Hallitus esitti valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamista 13. marraskuuta 2014. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi tilassa.

Muutoksen jälkeen valtiontalouden tarkastusvirasto vastaisi televisio- ja radiorahaston tilintarkastuksesta tilikaudesta 2015 alkaen. Kuluvan vuoden tilintarkastuksen suorittaisivat vuodelle 2014 asetetut tilintarkastajat.

Valtion televisio- ja radiorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto.
Sen ensisijainen tarkoitus on järjestää Yleisradio Oy:n julkisen palvelun rahoitus.

Rahaston hoitaminen on annettu Viestintäviraston tehtäväksi. Viestintävirasto edelleen hyväksyy rahaston tilinpäätöksen, jonka liikenne- ja viestintäministeriölle vahvistaa.

Lisätietoja

viestintäneuvos Elina Normo, p. 0295 34 2463