Valtionapua tietoyhteiskuntahankkeisiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2015 12.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt 84 000 euroa valtionavustusta viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen. Avustukset on tarkoitettu tietoyhteiskuntahankkeisiin, joilla edistetään digitaalisten palvelujen kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä kansalaisten viestintävalmiuksia. Avustusta myönnettiin kahdeksalle yhteisölle.

Pelastakaa Lapset ry sai 30 000 euroa nettiturvallisuustyöhön ja nettivihjepalvelun ylläpitämiseen. Invalidiliitto ry:lle myönnettiin 12 000 euroa kuntien ja julkisen tahon viestintävalmiuksien esteettömyyden kehittämiseen verkkomateriaalin keinoin, sähköisen asioinnin tukemiseen sekä asiaan liittyvien seminaarien järjestämiseen.

Kansan Radioliitto ry:lle myönnettiin 10 000 euroa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja erityisryhmien mediakasvatuksen kehittämiseen yhteisömediassa. Mannerheimin lastensuojeluliitto ry sai 10 000 euroa nettikasvatus- ja turvallisuustyöhön sekä Helpline- ja Hotline-toimintaan.

Suomen Omakotiliitto ry:lle myönnettiin 10 000 euroa teknisen ohjeen tuottamiseen pientalouden laajakaistatoteutukseen sekä koulutukseen ja tuen järjestämiseen.

Teleforum ry sai 5000 euroa hankkeeseen, jossa luodaan itsesääntelyyn perustavat pelisäännöt, joiden mukaan mobiilimaksua hyödyntävien palveluntarjoajien tulee toimia.

Kuurojen liitto ry sai 4 000euroa viittomakielisen verkkokirjoituskurssin järjestämiseen, joka on jatkoa vuoden 2014 päätökseen. Viestintäkasvatuksen seura ry:lle myönnettiin 3 000 euroa viestintäkerhotoimintaan, leirikoulun ja internetsivujen kehittämiseen vuorovaikutteisemmiksi sekä leiriohjaajien kouluttamiseen.

Lisätietoja

Viestintäneuvos, yksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 0295 34 2101