Valtio luopuu omistuksestaan Waltti-lippujärjestelmässä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2016 8.59
Tiedote

Valtio luopuu omistajuudesta Waltti-järjestelmää hallinnoivassa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä 1. heinäkuuta 2018. Liikennekaaren voimaantulon myötä yhteentoimivuus ei enää edellytä valtion osallistumista Waltin kaltaiseen lippujärjestelmäyhteistyöhön.

Omistuksesta luopumiselle on varattu reilusti aikaa, jotta se tapahtuu hallitusti ja mahdollisimman pienin taloudellisin vaikutuksin.

Liikennekaari-ehdotus sisältää vaatimukset joukkoliikenteen lippujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja järjestelmissä olevien tietojen avoimuudesta. Velvollisuus koskee sekä markkinaehtoista että kilpailutettua joukkoliikennettä. Liikennekaaren tultua voimaan julkiset toimijat eivät myöskään saa hankkia muita kuin yhteentoimivia lippu- ja maksujärjestelmiä.

Valtion luovuttua yhtiön omistuksesta Waltista tulee yksi toimittaja muiden lippu- ja maksujärjestelmiä tarjoavien tahojen kanssa. Ministeriö linjasi jo liikennekaaren valmistelun aikana, ettei valtion joukkoliikenteen kilpailutuksissa Walttia saa pitää ainoana hyväksyttynä lippuratkaisuna.

Yhteentoimiva lippujärjestelmä kansalaisen etu

Alueellisten lippujärjestelmien ja aikataulutietojen yhteentoimimattomuus on ollut kansalaisten ongelmana jonkin aikaa. Asia on ollut myös ministeriön huolena.

- Lippujärjestelmien toimimattomuus on seurausta siitä, että sähköiseen tiedonsiirtoon tarvittavia rakenteellisia uudistuksia ei joukkoliikenteen osalta ole tehty. Joukkoliikenteen lippu- ja aikataulutiedot ovat olleet osin yksittäisten toimijoiden omistuksessa tai vain paikallisessa käytössä, toteaa liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Laura Vilkkonen lippuhaasteista.

Liikennekaari on ratkaisu, sillä se pakottaa joukkoliikenteen toimijat digitalisaatioharppaukseen eli avaamaan tietojärjestelmiään siten, että tiedot ja lipputuotteet saadaan helposti välitettyä niitä tarvitseville eri kanavissa. Liikennekaari myös edistää liikennejärjestelmien tarkastelemista kokonaisuutena ja helpottaa uusien toimijoiden markkinoille tuloa.

- Tavoitteena on saada erilaiset lippujärjestelmät vaihtamaan tietoa keskenään niin, että matkustajalle syntyy kokemus yhdestä luukusta, Vilkkonen avaa yhteentoimivuutta.

Oma käytössä oleva matkakortti, ja tulevaisuudessa esimerkiksi puhelin, voisi sisältää vain kortin yksilöimiseen tarvittavat tiedot. Varsinaiset lipputiedot ja veloitukset kulkisivat verkkoyhteydellä suoraan taustajärjestelmään, jolloin sama kortti riittäisi eri puolilla Suomea mahdollisimman monen palveluntarjoajan linjoilla.

Vastaavasti aikataulutietojen jakaminen suoraan tietojärjestelmistä antaisi mahdollisuuden saada eri liikennöitsijöiden aikataulutiedot nähtäville yhteen paikkaan, esimerkiksi reittioppaaseen, ilman erillistä työtä. Tämä madaltaa kustannuksia ja parantaa tiedon ajantasaisuutta.

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on valtion ja kuntien omistama sisäinen yhtiö (inhouse), joka tuottaa Waltti lippu- ja maksujärjestelmäpalveluja kaupunkien ja kuntien ostamaan joukkoliikenteeseen.

Valtion omistusosuus TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:stä on 14 prosenttia. Valtiota yhtiössä edustaa Liikennevirasto. Joukkoliikenteen kilpailutuksia toteuttavat kunnat ja alueelliset ELY-keskukset.

Lisätietoja

Osastopäällikkö Laura Vilkkonen, p. 0295 34 2391, [email protected], @vilkkonen