Kesäaikaan siirrytään ensi viikonloppuna

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.3.2018 9.31
Uutinen
Kesäaikaan siirtyminen (Kuva: LVM)
Kesäaikaan siirtyminen (Kuva: LVM)

Kesäaika alkaa ensi viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti eteenpäin sunnuntaina 25. maaliskuuta aamuyöllä kello 3.00.

Normaaliaikaan palataan taas sunnuntaina 28. lokakuuta, jolloin kellon viisareita käännetään tunti taaksepäin klo 4.00.

Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa vuodesta 1981 lähtien. Tätä ennen kesäaikaa oli kokeiltu vuonna 1942.

Suomen aloite kellojen siirtelyn lopettamisesta etenee

Suomi on tehnyt EU:ssa aloitteen kellojen siirtelyn lopettamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää parhaillaan muiden EU-maiden kantoja ehdotukseen. Esityksessä ei oleta kantaa siihen, jäisikö käyttöön kesä- vai normaaliaika.

EU-ministerivaliokunta linjasi 26.1.2018 liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin esityksestä, että Suomi alkaa ajaa luopumista EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä. Asian taustalla on kansalaisaloite, jossa vaadittiin kellojen kesäaikaan siirtämisen lopettamista.

Suomen aloite etenee tällä hetkellä muiden EU-maiden näkemysten selvittämisellä. Suomi on luonnostellut EU:n komissiota varten asiakirjan omista näkemyksistään kesäaika-asiassa. Asiakirjassa ilmoitetaan halusta luopua kesäaikajärjestelystä eli kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen siirtelystä. Siinä ehdotetaan myös, että komissio arvioisi kesäaikadirektiivin muuttamisen vaikutukset ja tekisi aloitteen direktiivin muuttamiseksi.

Luopuminen edellyttää komission aloitetta EU:n kesäaikadirektiivin kumoamiseksi tai muuttamiseksi. Yhtenäisyyden ja ennustettavuuden vuoksi myös mahdollinen kesäaikajärjestelyn lopettaminen tulisi tapahtua koko EU:ssa samanaikaisesti.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Leif Beilinson, 0295 34 2572