Runkoverkkoluonnoksesta kuulemistilaisuus

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2018 12.12
Uutinen
Kuulemistilaisuus, alkudia LVM
Kuulemistilaisuus, alkudia LVM

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää lausuntokierroksella olevasta runkoverkkoluonnoksesta kuulemistilaisuuden perjantaina 7. syyskuuta 2018 klo 9-11 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä ja myöhemmin tallenteena.

Maanteiden runkoverkko palvelee pitkämatkaista liikennettä. Elokuun alussa voimaan tulleen liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain perusteluissa kuvaillaan runkoverkon palvelutasoa, jolla tarkoitetaan muun muassa turvallisuutta, kustannustehokkuutta sekä matka-aikaa ja sen ennustettavuutta.

Runkoverkko perustuu olemassa oleviin valtion maanteihin ja rautateihin. Määrittelyn kriteereinä käytetään maanteiden ja rautateiden liikennemääriä, alueellista saavutettavuutta ja verkollista kokonaisuutta. Määrittelyssä on huomioitu sekä nykytilanne että ennusteet tulevasta kehityksestä.