Varustamoille myönnetty ympäristöinvestointitukea

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2013 15.50
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt kuudelle varustamolle ja näiden 22 alukselle valtionavustusta ympäristönsuojelua parantaviin jälki-investointeihin. Avustukset on tarkoitettu aluksiin jälkikäteen asennettavien laitteiden, esim. rikkipesureiden, investointikustannusten tukemiseen.

Tukea saavat Bore Oy Ab, ESL Shipping, Finnlines Oy, Godby Shipping, Neste Shipping ja Tallink Silja.

Investoinnit on toteutettava vuosien 2013 ja 2014 aikana.

Vuoden 2013 talousarviossa myönnettiin 30 milj. euron valtuus nykyisin käytössä oleviin aluksiin tehtävien ympäristönsuojelua parantavien jälkiasennettavien laitteiden investointikustannusten tukemiseen.