Logistiikkaohjelman toimeenpanoa vauhditetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 9.11.2005 17.46
Tiedote
Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi laadittu ohjelma korostaa logistiikan merkitystä kilpailukykytekijänä. Logistiikkaa ja kuljetuksia on syytä tehostaa ja niiden kustannuksia laskea.

Ohjelmaa käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 9. marraskuuta.

Logistiikan toimenpideohjelma käsittää 35 toimenpidettä. Esitykset liittyvät osaamiseen, markkinoihin, liikenneväyliin ja kansainväliseen edunvalvontaan.

Valtiovallan toimin lisätään logistista osaamista ja parannetaan työvoiman saatavuutta. Valtio voi poistaa kilpailurajoituksia ja valvoa, ettei säädöksiä rikkomalla hankita epäreilua kilpailuetua. Valvonta ja liikenneturvallisuuden lisääminen ovat myös valtion vastuulla. Lisäksi julkinen sektori pystyy edistämään logistiikan osapuolten yhteistyötä ja poistamaan liikenneväylien pullonkauloja.

Vastuu jakautuu eri hallinnonaloille. Lähes kaikilla ministeriöillä on rooli alan kehittämisessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo perustaa logistiikkafoorumin. Siinä varmistetaan, että valtiovallalla, elinkeinoelämällä ja korkeakouluilla on yhteisymmärrys logistiikkaa tehostavista toimista. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna H u o v i n e n ryhtyy johtamaan foorumia.

Logistiikka on myös Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden painopisteitä. Euroopan komissio antaa ensi vuonna logistiikasta tiedonannon, jota käsitellään loppuvuonna Suomen johdolla.

Venäjän-liikenteelle seurantaryhmä

Suomelle merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia on Venäjän markkinoiden kasvussa. Venäjän viennin arvosta noin 30 prosenttia kulkee Suomen kautta. Tämän vuoksi rajanylitysten sujuvuus on tärkeää. Kuljetusten tasapuoliset kilpailuedellytykset on myös pyrittävä turvaamaan.

Ministeri Huovisen mukaan iltakoulussa kiinnitettiin huomiota Suomen ja Venäjän välisten tiekuljetusten sujuvuuteen liittyviin hankaliin kysymyksiin, mm. ylipaino- ja mittalupiin. Ongelmat nousevat usein esiin lyhyellä varoitusajalla ja edellyttävät monesti välitöntä reagointia.

Huovinen ehdottaa, että loppuhallituskaudeksi perustetaan poikkihallinnollinen ryhmä käsittelemään aina tarvittaessa nopeasti Venäjän-liikenteen ongelmia

Logistiikkaohjelman mukaan maan sisäistä maantieliikennettä eli kabotaasiliikennettä koskevan siirtymäaikajärjestelmän jatko arvioidaan erikseen. Nykyinen, uusien EU-maiden kuljetusyrityksiä koskeva vastavuoroinen siirtymäaika on voimassa 1.5.2006 saakka. Jatkotarve pohditaan 15. tammikuuta mennessä valtiosihteeri Perttu Puron johdolla.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325, 040 779 3436
liikennepalveluyksikön päällikkö Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497, 040 543 6573

----

Suomen logistisen aseman vahvistaminen. Toimenpideohjelma.
Liikenne- ja viestintäministeriön Ohjelmia ja strategioita -sarja 6/2005.


Ohjelmaan liittyvät taustaselvitykset:
EU:n ja Venäjän välisten liikenneyhteyksien nykytila ja kehitysnäkymät. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/2005.

Hernesniemi-Auvinen-Dudarev: Suomen ja Venäjän logistinen kumppanuus, Etla B 209