Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 3,5 miljardia euroa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2019 13.55 | Julkaistu suomeksi 16.8.2019 klo 14.04
Tiedote
Tie Helsinki-Turku. (Kuva: Sergey-73/Shutterstock)
Tie Helsinki-Turku. (Kuva: Sergey-73/Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2020. Tämä on runsaat 600 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota enemmän.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan 2,1 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 773 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 621 miljoonaa euroa.

Ministeriön hallinnonalan kertaluonteisista tulevaisuusinvestoinneista päätetään erikseen budjettiriihen yhteydessä.

Perusväylänpitoon lisää rahaa

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,4 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon. Perusväylänpitoon ehdotetaan määrärahaa noin 334 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Hallitusohjelman mukaisesti tästä 20 miljoonaa euroa esitetään käytettäväksi teiden talvikunnossapidon parantamiseen. Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa perusväylänpitoon lisättiin 40 miljoonaa euroa, jolla aloitetaan kahdeksan uutta väylien perusparannushanketta.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa.

Väyläverkon kehittäminen

Vuonna 2020 aloitettavat uudet väylien kehittämishankkeet varmistuvat budjettineuvotteluiden edetessä.

Vuonna 2019 aloitetaan seitsemän uutta väyläinvestointihanketta, jotka eduskunta hyväksyi vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa.

Aiempina vuosina päätettyihin väylähankkeisiin ehdotetaan osoitettavan 334 miljoonaa euroa.

Kävelyä ja pyöräilyä edistetään

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin 3,5 miljoonan euron määrärahaa.

Osana valtioneuvoston hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien yhteinen investointiohjelma, jonka hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Edistämisohjelma on osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen osoitettaisiin 92 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 108 miljoonan euron määrärahaa. Tämä sisältää hallitusohjelman mukaisen 20 miljoonan euron lisäyksen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin. Päätös lisärahoituksen tarkemmista käyttökohteista on tarkoitus antaa tulevien kuukausien aikana.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin ehdotetaan 1,25 miljoonan euron lisäystä. Tämä käytettäisiin yhteysalusliikenteen laiturien korjauksiin. Yhteensä määräraha olisi runsaat 19 miljoonaa euroa.

Ilmatieteen laitoksen hankkeet

Ilmatieteen laitoksen toimintamenomäärärahaan ehdotetaan 750 000 euron lisäystä kansainvälisten ilmailun avaruussääpalveluiden tuottamiseen ICAO:n globaalin avaruussääkeskuksen vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi Ilmatieteen laitokselle ehdotetaan 625 000 euron lisäystä eurooppalaisen pienhiukkas-, pilvi- ja hivenkaasu-tutkimusinfrastruktuurin (ACTRIS) toiminnan rahoittamiseen.

Lisätietoja:

valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 050 304 2007

perusväylänpito, väyläverkon kehittäminen, kävely ja pyöräily:
osastopäällikkö Sabina Lindström, p.  040 527 6103

liikenteen ja viestinnän palvelut:
peruspalveluyksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

talouskehitysyksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 344 3400

Sanna Marin