Neuvotteluryhmät edistämään suuria raidehankkeita

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2019 14.20 | Julkaistu suomeksi 11.10.2019 klo 14.30
Tiedote
Helsingin rautatieasema (Kuva: Yuru24)
Helsingin rautatieasema (Kuva: Yuru24)

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamiseksi. Hankeyhtiöiden toimialana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Ministeriö pyysi kuntia ja muita kiinnostuneita tahoja nimeämään edustajansa näiden raidehankkeiden edistämistä koskeviin neuvotteluryhmiin 10.10.2019 mennessä.

Suomi-rata-hankeyhtiön neuvotteluihin osallistuvat:

Finavia Oyj, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun liikenne (HSL), Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta (osallistuminen varmistuu myöhemmin), Jyväskylän kaupunki, Lahden kaupunki, Lohjan kaupunki, Oulun kaupunki, Porin kaupunki, Riihimäen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, valtiovarainministeriö, Vantaan kaupunki ja Väylävirasto.

Turun tunnin juna -hankeyhtiön neuvotteluihin osallistuvat:

Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun liikenne (HSL), Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Turun kaupunki, valtiovarainministeriö, Vihdin kunta ja Väylävirasto.
 

Neuvotteluryhmien työ käynnistyy mahdollisimman pian. Asian luonteesta johtuen neuvotteluryhmien työlle ei voida asettaa tarkkaa määräaikaa. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2019 aikana.

Neuvotteluissa käydään läpi raidehankkeiden suunnittelun lähtökohtia. Tällaisia ovat esimerkiksi osapuolten priorisoimat linjausvaihtoehdot ja tavoiteltava palvelutaso.

Lisätietoja:

Suomi-rata-neuvotteluryhmä: yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 029 534 2077, [email protected]
Turun tunnin juna -neuvotteluryhmä: yksikön johtaja Miikka Rainiala, p. 029 534 2051, [email protected]