Suomen kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamista selvitetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 21.10.2022 15.27 | Julkaistu suomeksi 25.10.2022 klo 13.00
Tiedote
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)
Eurooppa avaruudesta nähtynä (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriön perustama ohjausryhmä selvittää kansallisen avaruustilannekeskuksen perustamista. Koska yhteiskunnan toiminta on riippuvainen satelliittijärjestelmien tuottamista palveluista, tarvitaan kykyä havainnoida lähiavaruuden tapahtumia.

Satelliittijärjestelmiin nojaavat palvelut, kuten tietoliikenne, kaukokartoitus ja paikantaminen ovat osa yhteiskunnan arkea. Kansallisen avaruustilannekeskuksen tarkoituksena olisi tuottaa ja jakaa tietoa avaruussään häiriöistä ja lähiavaruuteen lähetettyjen satelliittien mahdollisten törmäysuhkien aiheuttamista vaaratilanteista. Tietoa tarvitsevat Suomessa eri viranomaiset ja puolustushallinto, tutkimuslaitokset ja yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan kannalta tärkeät yritykset, kuten sähköverkkotoimijat ja tele- ja tietoliikenneyritykset.

Ohjausryhmän tavoitteena on muodostaa ministeriöiden yhteinen käsitys avaruustilannekeskuksen perustamisesta ja sen tehtävistä. Ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2022-31.3.2023.

Ryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 20.10.2022 ja sen puheenjohtajana toimii yksikön johtaja Kaisa Laitinen liikenne- ja viestintäministeriöstä. Ohjausryhmässä ovat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi mukana maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Ohjausryhmän sihteeristö on Ilmatieteen laitokselta, jonka työtä tukevat ohjausryhmään nimetyt pysyvät asiantuntijat Maanmittauslaitoksesta ja Puolustusvoimista.

Mitä seuraavaksi?

Ohjausryhmän loppuraportti valmistuu 31.3.2023 mennessä. Avaruustilannekeskus on tarkoitus perustaa vaiheittain vuosina 2023-2035.

Lisätietoja:

Kaisa Laitinen, yksikön johtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja, p. 0295 342 608, [email protected]

Vesa Häyrinen, liikenneneuvos, p. 0295 342 368, [email protected]