AKEn maksuihin korotuksia vuodenvaihteessa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.12.2005 14.07
Tiedote
Muun muassa rekisteri-ilmoitusten, ajokorttien ja kuljettajatutkintojen maksut nousevat 1. tammikuuta. Korotukset ovat keskimäärin runsaan 11 prosentin luokkaa. Tätä tuntuvampia korotuksia on tulossa useisiin ajoneuvotekniikan toimialan maksuihin.

Raha-asiainvaliokunta puolsi 7. joulukuuta liikenne- ja viestintäministeriön asetusta Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Maksuihin ei ole tehty muutoksia kahteen vuoteen.

AKEsta yleisimmin tilattavan palvelun eli liitteettömän rekisteri-ilmoituksen hinta nousee 9 eurosta 10,50 euroon. Liitteellisen ilmoituksen hinta nostetaan nykyisestä 14 eurosta 15 euroon.

Kuljettajatutkintojen teoriakokeen maksua korotetaan 14,50 eurosta 17 euroon ja ajokokeen hintaa 35,50 eurosta 36 euroon. D-luokan ajoneuvolla tai E-luokan yhdistelmällä ajettava koe kallistuu 47 eurosta 50 euroon.

AKEn ajokortista perimä maksu nousee 12 eurosta 13,50 euroon. Myös lyhytaikaisesta ajokortista perittävä maksu nousee ensi vuoden alusta 13,50 euroon. Väliaikaisen ajokortin hinta säilyy ennallaan. Poliisi perii ajokorteista lisäksi omaan ajoluvan myöntämiseen liittyvät maksunsa sekä varsinaisen ajokortin kulut samalla kertaa. Nyt päätetyt maksut koskevat vain AKEn osuutta näissä ajokorteissa.

Ajoneuvojen tyyppihyväksynnän yleisin palvelu eli tyyppirekisteriote kallistuu 60 eurosta 80 euroon. Varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskevan poikkeusluvan maksu nousee 275 eurosta 340 euroon.


Lisätietoja

liikenneneuvos Matti Roine, puh. (09) 160 28568 tai 040 823 2109
controller Juhani Nikula, Ajoneuvohallintokeskus, puh. (09) 6185 3211